Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
ČKZ-Balkanske refleksije: Prepovedani sadeži glasbe ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXVII, 1999, št. 195-196: več avtorjev

Ni se težko strinjati z mislijo, da sta vsaka vojna in vsako nasilje zlo. Toda že vprašanje, ali zlo vojne vodi le še v nadaljnje zlo in ali zlo res ne more prinesti ničesar dobrega, je gotovo veliko bolj sporno.

Slovenščina 1999 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani-Študentska založba
 
ČKZ-Čustva ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVIII, 2010, št. 241: več avtorjev

Vsi v življenju izkušamo čustva-čustva veselja, jeze, strahu, žalovanja, sočutja, ljubezni. In vsi bi radi izvedeli, kaj so, saj morda noben vidik našega življenja ni pomembnejši za kakovost in pomen našega obstoja.

Slovenščina 2010 Študentska založba
 
ČKZ-Državljanska vzgoja ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXII, 1994, št. 172-173: več avtorjev

Ko so pred časom slovenski novinarji opozorili visoko ameriško diplomatko, da Američani Slovenijo napak uvrščajo na Balkan, je ta odvrnila, da Slovenija res sodi v kulturni prostor Srednje Evrope, da pa bi bilo treba pogledati na geografske karte,

Slovenščina 1994 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
 
ČKZ-Energetika: politika ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXIV, 1996, št. 180-181: več avtorjev

Refeksija zahteva poskus odmika; postavitev na zrelišče, s katerega zajamemo predmet z okolico. Energetska refleksija se lahko ozre na bližnjo ali daljno okolico: mesto, deželo, continent.

Slovenščina 1996 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
 
ČKZ-Evroorientalizem/ (z)nova medicina ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVII, 2009, št. 235-236: več avtorjev

Za samo razumevanje evroorientializacije Vzhodne Evrope je ključno predvsem to, da je ne smemo razumeti kot nekaj avtarkičnega, temveč v okviru vzpostavljanja modernega družbenega in političnega v prostoru, ki je bil vzpostavljen kot Zahodna Evrop

Slovenščina 2009 Študentska založba
 
ČKZ-Grafiti in street art ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVI, 2008, št. 231-232: več avtorjev

Zanimivo je, da so teoretiki in praktiki, ki so razpravljali o novem, nastajajočem se urbanem prostoru v devetdesetih letih dvajsetega stoletja v Indiji, ta prostor razumevali kot “vse hitrejši tempo občutij,” ki so posredovana skozi nove oblike m

Slovenščina 2008 Študentska založba
 
ČKZ-Haiderjev show ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXVIII, 2000, št. Politikon 2: Klaus Ottomeyer

Robin Hood ima v Avstriji seveda polne roke dela. Povojna Avstrija je imela še mnoge značilnosti fevdalizma in stanovske države. Mnogokrat grajani črno-rdeči proporcionalni sistem je v resnici obstajal in še obstaja.

Slovenščina 2000 Študentska založba
 
ČKZ-Indija, dežela protislovnih strasti ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVI, 2008, št. 234: več avtorjev

Številne avtorje, ki v svojih potopisih ali analizah obravnavajo Indijo, lahko zalotimo, kako reproducirajo predstavo o brezbrižnem, pasivnem in usodo vdanem Hindujcu ali Hindujki, ki se ne upre zatiranju, se podreja težkim pogojem življenja in po

Slovenščina 2008 Študentska založba
 
ČKZ-iYA BASTA! ČKZ, Časopis za kritiko znanosti-Iya Basta!, letnik I, št. Politikon 2 : več avtorjev

Ekonomska globalizacija ustvarja bogastvo, vendar le za elite, ki profitirajo od konsolidacije, združevanja, globalne tehnologije in finančne aktivnosti (umetno napihovanje valute) v tem kazino kapitalizmu.

Angleščina 2003 Študentska založba
 
ČKZ-Izzivi genske tehnologije ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXVI, 1998, št. 192: več avtorjev

Gospodarska rast povzroči več škode kakor koristi, če jo hranijo dohodki izsiljeni s prezrtjem nekaterih stroškov poslovanja, tudi stroškov varovanja okolja. Ekonomski akterji sicer z ničimer niso neposredno motivirani za nekoristno rast.

Slovenščina 1998 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani-Študentska založba
 
ČKZ-Managerska revolucija ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVIII, 2010, št. 240: več avtorjev

Managerski realizem.

Slovenščina 2010 Študentska založba
 
ČKZ-Mesto žensk ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XLIV, 1995, št. 175: več avtorjev

Skromna država v tem primeru uvaja platonizem, ki je v resnici radikalnejši od Platonovega. Ta je v Državi prepovedal lagati obrtnikom, vladarji pa si lahko pridržijo pravico do lepe laži.

Slovenščina 1995 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
 
ČKZ-Nevroznanost, nevroetika in nevrodružba ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXIX, 2011, št. 246: več avtorjev

Silovit napredek nevroznanosti ne odpira le novih dilem praktične etike (torej etike raziskovanja, zdravljena in izboljševanja človeških možnosti), temveč na novo zastavlja in osvetljuje tudi prastara vprašanja klasične moralne filozofije.

Slovenščina 2011 Študentska založba
 
ČKZ-Očetov delež ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXI, 1993, št. 162-163: več avtorjev

Za začetek anekdoti: ko sem pred časom ugotavljala, da so si ženske že napisale svoje “materinske zgodovine” (Knibielher, Foquet), očetje pa s svojimi zamujajo, mi je kolega rekel-menda v šali, da moški nimajo očetovske zgodovine, ker pač nimajo č

Slovenščina 1993 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
 
ČKZ-Odprta znanost: metabiologija ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXV, 1997, št. 186-187: več avtorjev

Kako uporabljamo svoje argumente? Ker vselej ne moremo videti, kaj implicirajo naše hipoteze, uporabljamo argumente, da si z njimi pomagamo odkriti posledice, ki jih naše hipoteze povzročajo.

Slovenščina 1997 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani-Študentska založba
 
ČKZ-Osvobajanje Iraka ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVIII, 2010, št. 239: več avtorjev

Irak je specifična arabska (bližnjevzhodna) država in ta specifičnost je vplivala (in vpliva) na njegovo zunanjo politiko.

Slovenščina 2010 Študentska založba
 
ČKZ-Politični marketing ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXVIII, 2000, št. Politikon 1: Besim Spahić

 Že nekaj časa obstaja v svetu zanimiv poklic brez natančnega imena in opisa, ki ga ne poučujejo na nobeni od svetovnih univerz. Naloga tega poklica je, da poskrbi za brezhibno predsednikovo podobo, za bleščeč osebni imididž (Personal Imaga).

Slovenščina 2000 Študentska založba
 
ČKZ-Šola v globalnem kapitalizmu ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXIX, 2001, št. 202-203: več avtorjev

Zmagoslavni razglasi in odmevni komentarji o propadu socializma, ki so jih podpirali liberalni in konzervativni propagandisti kapitalizma (vključno z naraščajočim nizom post-marksistov), so v preteklem desetletju pomagali uveljaviti načela obnovlj

Slovenščina 2001 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani-Študentska založba
 
ČKZ-Zaton Prometejeve dobe ČKZ, domišljijo in novo antropologijo letnik XXVIII, 2000, št. Oikos 1: Anton Komat

Pisalo se je leto 1971, ko se je v Iraku zgodila strahotna tragedija, ki je pretresla ves svet. V obdobju le nekaj dni je na tisoče ljudi iskalo nujno zdravstveno pomoč in za mnoge je ta prišla prepozno.

Slovenščina 2000 Študentska založba
 
ČKZ: Nesimo jih vun! Premisleki vstajništva ČKZ, let. XL, 2013, št. 254: več avtorjev

Vstajniška številka ČKZ je en fragment, en kamenček v mozaiku nastajanja skupnih jezikov vstajništva. Razumemo jo kot del procesa proizvajanja jezikov osvoboditve, ki je lahko le sodelovalen in vključujoč. Vstaje so dodobra pretresle obstoječo družbeno realnost in v vseh domenah družbenega življenja čutimo učinke tega pretresa.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 

Strani