Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Demokracija v Ameriki 2 Alexis de Tocqueville

V drugem delu Demokracije v Ameriki Tocqueville obravnava tudi splošnejša vprašanja v zvezi z nastankom demokratičnih družb. Razmišljanja o njih so v nadaljevanju besedila vse izrazitejša, čeprav je obravnava ameriških institucij in političnega življenja še vedno jedro dela. V drugi "Demokraciji" mu opazovanje ameriških naravi in miselnosti sicer še služi za posploševanja o demokratičnih družbah, pogosto pa prevladajo abstraktna razmišljanja o demokraciji.

Slovenščina 1996 Krtina
 
Denis Diderot: Mitologije: Kognitivna estetika Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXVII, 1999, št. 194: več avtorjev

Naše življenje je siromašno, konfliktno in nemirno. Imamo strasti in potrebe. Biti hočemo srečni in vsak hip se strasten in nepravičen človek čuti zanesenega drugemu storiti to, kar ne bi rad, da drugi storijo njemu.

Slovenščina 1999 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani-Študentska založba
 
Der Streit der Fakultäten Immanuel Kant Nemščina 1992 Reclam Verlag Leipzig
 
Dialogi-Kitajska literatura Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 43, št. 10, 2007: več avtorjev

Temelji za razvoj moderne kitajske literature so se začeli oblikovati že v poznem obdobju dinastije Qing.

Slovenščina 2007 Aristej
 
Dialogi-Koncept časti in spolna neenakost Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 44, št. 5-6, 2008: več avtorjev

“Koncept časti in sramu slikovito odraža arabski rek, ki pravi, da čast moškega leži med ženskimi nogami (Roth, 2007) In ker je v kulturah časti in sramu v veljavi prepričanje, da se čast prenaša iz rodu v rod, je obveljalo, da družinskemu ugledu

Slovenščina 2008 Aristej
 
Dialogi-Medijska cenzura v Sloveniji Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 43, št. 7-8, 2007: več avtorjev

Zadnja leta, pospešeno pa od leta 2004, živimo v nenavadnih, vsestransko sproščenih časih. Tako jim vsaj pravijo.

Slovenščina 2007 Aristej
 
Dialogi-Pravo Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 44, št. 1-2, 2008: več avtorjev

Strokovno gledano besedi morala in etika nista sinonima. Čeprav gre za razliko med obema pojmoma, pa v teoriji in praksi ni popolnoma jasnih kriterijev, kaj je morala in kaj je etika ter kakšen je odnos med njimi.

Slovenščina 2008 Aristej
 
Dialogi-Slovenska mitologija Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 43, št. 9, 2007: več avtorjev

Če bi želeli termin “slovanska religija” zaobjeti kot enoten fenomen, skupen vsem Slovanom, se hitro zapletemo v mrežo nerazrešenih vprašanj o njihovih izvorih.

Slovenščina 2007 Aristej
 
Dijalektika krize Karel Kosik Srbščina (latinica) 1983 Mladost
 
Discourse and Social Change Norman Fairclough

Delo obravnava kritično predstavitev analitičnega diskurza in njegovo praktično rabo v različnih znanstvenih disciplinah, od lingvističnih in sociolingvističnih do socioloških in kulturnih študij. Avtor prikazuje, kako je analizo diskurza mogoče kombinirati v sistematičen in učinkovit način, ki ima delež v širših družbenih problemih in družbenih spremembah.

Slovenščina 2013 Polity Press
 
Domala Normalen, Argument o homoseksualnosti Andrew Sullivan

Slovenščina 2008 Založba Krtina
 
Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno Ulrich Beck

Tema te knjige je neznatna predpona “post”. To je ključna beseda našega časa. Vse je “post”. Na “postindustrijo” smo nekaj časa že navajeni. S tem še lahko povezujemo določene vsebine. Pri “postmoderni” pa se že začne vse zabrisovati...

Slovenščina 2009 Založba Krtina
 
Družbena amnezija: kritika sodobne psihologije od Adlerja do Lainga Russell Jacoby

Poglavitna odlika pričujoče knjige je ta, da pomaga spoznati kaj je koristno, kaj pa trivialno in sentimentalno pri sodobnem poglabljanju v kulturo in psihologijo.

Slovenščina 1981 Cankarjeva Založba
 
Državljanska vzgoja Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXII, 1994, št. 172-173: več avtorjev

Ko so pred časom slovenski novinarji opozorili visoko ameriško diplomatko, da Američani Slovenijo napak uvrščajo na Balkan, je ta odvrnila, da Slovenija res sodi v kulturni prostor Srednje Evrope, da pa bi bilo treba pogledati na geografske karte,

Slovenščina 1994 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
 
Dvignite se! Stéphane Hessel

V epohi, ki je vse bolj razkosana in razrvana, Hesselove vrstice netijo ogenj zavedanja in nudijo prepotrebno oporo inteligibilni, emotivno zreli drži odgovornega državljana. Stéphana Hessela slovenski bralec prepoznava kot enega tvorcev Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki s človeškim dostojanstvom in z dramljenjem zavesti o neodtujljivih pravicah na čelu dviguje prapor svobode, pravičnosti in, ne nazadnje, sporočila miru.

Slovenščina 2011 Zbirka Sanje
 
Džamija Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 40, 2004, št. 1-2: več avtorjev

Zlo je znova na delu. Če naj verjamemo tistim, ki ga beležijo okoli nas. Zdaj je udarilo že bližje Evropi, v prav tisto obljubljeno “federacijo,” kamor ravnokar vstopamo. Španski “11.

Slovenščina 2004 Aristej
 
Economic justice and democracy Robin Hahnel

Ta knjiga je posledica skoraj 40-letnih prizadevanj za progresivne socialne spremembe, za katere sem se boril kot ekonomist in aktivist.

Angleščina 2005 Routledge Taylor& Francis Group
 
Edvard Kardelj Jak Koprivc, Ante Makhota, Tomislav Pušek

Kardelj je propagiral boj proti kapitalizmu, imperializmu, parlamentarnim demokracijam in podpiral Stalinovo politiko in politični sistem Sovjetske zveze.  Bil je najvišji in najvplivnejši funkcionar Zveze komunistov Slovenije (KPS) in Zveze komun

Slovenščina 1979 Časopisno in grafično podjetje DELO
 
Ekonomika nedolžne prevare: Resnica našega časa John Kenneth Galbraith

Živahna polemika opozarja na vrzel med tako imenovano konvencionalno modrostjo in stvarnostjo, na naraščajočo prepletenost zasebnega in javnega sektorja, na prikrite interese pozameznikov in institucij.

Slovenščina 2004 Mladina
 
Energetika: politika Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXIV, 1996, št. 180-181: več avtorjev

Refeksija zahteva poskus odmika; postavitev na zrelišče, s katerega zajamemo predmet z okolico. Energetska refleksija se lahko ozre na bližnjo ali daljno okolico: mesto, deželo, continent.

Slovenščina 1996 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
 

Strani