Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Mi in oni - Nestrpnost na Slovenskem Vesna Leskošek in drugi avtorji ter avtorice

Zbornik je nekakšna "pika na (šele) a" projekta Oblike nestrpnosti v Sloveniji, ki ga je omogočil Varuh človekovih pravic RS in ga vodi profesorica na Fakulteti za socialno delo dr. Vesna Leskošek. Projekt je z otvoritvijo potujoče razstave Jara kača nestrpnosti decembra 2004 sprožil organizirano spremljanje, spominjanje in opominjanje na nestrpnosti in njihove učinke. Zbrana besedila v zborniku pa, kot upa in si želi varuh Matjaž Hanžek, naj bi poskušala pojasniti tisto, kar je razstava nudila na dokumentarni ravni, skupaj pa "dalo dokaj celovit vpogled v teman del narodnega telesa".

Slovenščina 2005 2005
 
Migracije/alternativni mediji Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXIV, 2006, št. 226: več avtorjev

Zamisel o tematskem sklopu o alternativnih medijih je začela nastajati pred letom dni, v času zakonskega spreminjanja RTV SLO.

Slovenščina 2006 Študentska založba
 
Mindful Occupation: Rising up without burning out Več avtorjev

Knjižica je produkt radikalne skupine aktivistov za duševno zdravlje severne amerike.

Angleščina 2012 Occupy Mental Health Project
 
Minima Moralia-Reflections from Damaged Life Theodor Adorno

Times: »Ta knjiga predstavlja klasiko kritičnega mišljenja dvajstega stoletja. Njen prevod v angleški jezik je do sedaj daleč najboljši prevod kakšne knjige o kritični teoriji.«

Angleščina 2005 Verso Books
 
Miselni slogi, Kritični eseji o dobrem okusu Mary Douglas

Knjiga se loteva klasičnega vprašanja: problema družbene določenosti miselnih procesov. Tudi avtoričino izhodišče je klasično: izhaja iz zastavitve, ki jo je postavil Emile Durkheim in po kateri so individualna miselna dejanja možna le v okviru shem ali »predstav«, ki so kolektivne. Avtorica odkriva pomembne subtilnosti v danes že nekoliko grobem Durkheimovem prijemu.

Slovenščina 1999 *cf
 
Mišljenje revolucije Gajo Petrović

Prvi in drugi Petrovićevi knjigi (Filozofija in marksizem, Filozofija in revolucija) sledi še tretja z naslovom Mišljenje revolucije, Od ontologije do filozofije politike.

Hrvaščina 1978 NAPRIJED
 
Mlada mariborska literarna scena Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 40, 2004, št. 8: več avtorjev

Da je Maribor univerzitetno mesto in v marsičem po božjem redu drugo slovensko mesto, v zadnjem času v procesu intenzivne gospodarske revitalizacije prav gotovo ne dokazuje samo natrpanost nakupovalnih središč in prisotnost študentarije, ki za dob

Slovenščina 2004 Aristej
 
Modeli demokracije David Held

V knjigi Modeli demokracije se vzpostavlja premislek demokracije

Slovenščina 1989 Univerzitetna konferenca ZSMS
 
Modern Slavery. Beginners Guides Kevin Bales, Zoe Trodd, Alex Kent Williamson

Suženjstvo je ilegalno v vseh državah sveta in prepovedano z mednarodnim pravom. Kljub temu pa je danes v svetu več kot 27 milijonov sužnjev, več kot kdajkoli v zgodovini.

Angleščina 2009 Oneworld Publications
 
Motiv samote v Li Baijevi poeziji Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 42, št. 11-12, 2006: več avtorjev

Li Bai (701-762), prvi veliki kitajski romantični pesnik po slovitem Qu Yuanu (približno 340-278 pr. n.

Slovenščina 2006 Aristej
 
Na trdna tla: brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja Rajko Muršič in drugi avtorji ter avtorice

Gre za svežo knjižno publikacijo z naslovom Na trdna tla avtorja dr. Rajka Muršiča, ki jo je ob pomoči Urada RS za mladino izdala Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon. Knjiga prinaša rezultate raziskave, ki so jo na terenu opravili akterji in akterke nevladja mladinskega polja oziroma, uradno, nevladnega dela mladinskega sektorja, strokovno pa jih je povzel in interpretiral eden vodilnih kulturnih antropologov pri nas, že omenjeni Rajko Muršič.

Slovenščina 2012 Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB)
 
Naši Španci Več avtorjev, zbral in uredil Anton Bebler

Knjiga je nastala na pobudo in ob sodelovanju slovenske sekcije Združenja bivših jugoslovanskih prostovoljcev všpanske republikanske vojske. Ob spominu na vojno v Španiji, ki jo je povzročila vstaja najbolj nazadnjaških sil naše države s podporo f

Slovenščina 1978 Založba Borec
 
Nature Ralph Waldo Emerson

Prvi moderni esej, ki je pozval ljudi k vsesplišnemu spoštovanju narave kot vseobsegajoče naravne sile.

Angleščina 2008 Penguin Books
 
Nesimo jih vun! Premisleki vstajništva Časopis za kritiko znanosti, let. XL, 2013, št. 254: več avtorjev

Vstajniška številka ČKZ je en fragment, en kamenček v mozaiku nastajanja skupnih jezikov vstajništva. Razumemo jo kot del procesa proizvajanja jezikov osvoboditve, ki je lahko le sodelovalen in vključujoč. Vstaje so dodobra pretresle obstoječo družbeno realnost in v vseh domenah družbenega življenja čutimo učinke tega pretresa.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 
Nevropa zdaj! Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXII, 2004, št. 217-218: več avtorjev

Odsotnost pojma rase v neorasističnem diskurzu navaja k temu, da smo novi rasizem označili za “rasizem brez ras.” Mesto rase je, kot smo videli, zasedla kultura.

Slovenščina 2004 Študentska založba
 
Nevroznanost, nevroetika in nevrodružba Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXIX, 2011, št. 246: več avtorjev

Silovit napredek nevroznanosti ne odpira le novih dilem praktične etike (torej etike raziskovanja, zdravljena in izboljševanja človeških možnosti), temveč na novo zastavlja in osvetljuje tudi prastara vprašanja klasične moralne filozofije.

Slovenščina 2011 Študentska založba
 
Neznani Slovenec: Humanist Bernard Perger Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVIII, 2002, št. 1-2: več avtorjev

O življenju in delovanju slovenskih srednjeveških humanistov vemo malo, a še to tone v pozabo, četudi so bili nekateri vredni predhodniki Trubarja, Prešerna in napredka nasploh in so prispevali k duhovni preobrazbi časa. Spregledali smo 560.

Slovenščina 2002 Aristej
 
Nova država za nov svetovni red: Mednarodni vidiki osamosvojitve Slovenije Carlos G. Villa

Republika Slovenija je samostojna država postala ravno po koncu hladne vojne.

Slovenščina 2017 Založba *cf-Rdeča zbirka
 
Novi rock. Rockovski festival v Križankah 1981-2000 Igor Bašin

Projekt, katerega plod je knjiga Novi rock, je prvi resen poskus opisa pomembnih glasbenih pojavov pri nas in natančen opis glasbenega dogajanja na največjem slovenskem glasbenem festivalu, ki je od leta 1981 v Križankah gostil vse bende, ki so naši sodobni glasbi kaj pomenili

Slovenščina 2006 Subkulturni azil Maribor
 
O današnjem pomenu kritičnega realizma György Lukács

S svojo razpravo o pomenu kritičnega realizma postavlja in skuša rešiti Georg Lukacs vrsto vprašanj, ki zadevajo svobodno književnost in njeno vlogo v formiranju svobodne humanistične zavesti.

Slovenščina 1961 Cankarjeva Založba
 

Strani