Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Dialogi-V alternativi neoliberalizma Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 46, št. 1-2, 2010: več avtorjev

Vključujoči menedžment je konceptualno zelo blizu t.i. samoupravljanju (“self-management”), ki je pustilo zelo močan pečat tudi v nekdanji Jugoslaviji kot socialistično samoupravljanje.

Slovenščina 2010 Aristej
 
Dialogi-Vladanje v pismih Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 48, št. 7-8, 2012: več avtorjev

Ko je Edgar Allan Poe v štiridesetih letih 19.

Slovenščina 2012 Aristej
 
Dialogi-Vpetost slovenske kulture v svet Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 52, št. 1-2, 2016: več avtorjev

Pojem kulturne diplomacije ni sinonim za avantgardo, a vendar morajo biti njeni tvorci korak pred resničnostjo ter tako (in le tako) ostati relevantni.

Slovenščina 2016 Aristej
 
Dialogi-Za staro pravdo Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 48, št. 10, 2012: več avtorjev

Zadnji roman, ki sem ga imel v uredniški obdelavi, se na tako zanimiv način prekriva (a obenem tudi razhaja) s trenutnim družbenim dogajanjem, da ga bom uporabil kot nadvse primerno izhodišče za tole razmišljanje.

Slovenščina 2012 Aristej
 
Dialogi-Zakaj feminizem danes? Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 53, št. 11-12, 2017: več avtorjev

Tematska številka Dialogov z naslovom Zakaj feminizem danes? Poskuša pretresti vprašanje o nujnosti feminizma.

Slovenščina 2017 Aristej
 
Dignitas, Revija za človekove pravice, številka 7-8 Več avtorjev

V Uredništvu revije Dignitas smo se odločili za ponovitev sodbenega koncepta revije iz dvojne, 3.-4. številke Dignitas in tudi tokrat, v 7. številki, objavljamo zgolj prevode odločb ESČP.

Slovenščina 2000 pod pokroviteljstvom SLOVENSKE KOMISIJE PRAVNIKOV
 
Dijalektički i historijski materijalizam Predrag Vranicki

Marx in Engels sta kot državljana Prusije preživljala svojo mladost v času krepitve nemškega meščanstva. Meščanstvo se je v 17. in 18. stoletju krepilo na Nizozemskem, Angliji in v Franciji, medtem ko je v Nemčiji pričelo rasti na začetku 19.

Hrvaščina 1982 Nakladni zavod Matice hrvatske
 
Dijalektika krize Karel Kosik Srbščina (latinica) 1983 Mladost
 
Discourse and Social Change Norman Fairclough

Delo obravnava kritično predstavitev analitičnega diskurza in njegovo praktično rabo v različnih znanstvenih disciplinah, od lingvističnih in sociolingvističnih do socioloških in kulturnih študij. Avtor prikazuje, kako je analizo diskurza mogoče kombinirati v sistematičen in učinkovit način, ki ima delež v širših družbenih problemih in družbenih spremembah.

Slovenščina 2013 Polity Press
 
Dnevnik nekega dvornega norca Urška Sterle

Pisarno je zapustila ob pol petih in četrt do ure prečkala cestišče pred trgovino z mešanim blagom, ki se je imenovala Trgovina mnogih darov in je bila do zadnjega kotička natlačena s kramo, katera namembnost in uporabnost sta bili trezni in razum

Slovenščina 2015 ŠKUC
 
Domala Normalen, Argument o homoseksualnosti Andrew Sullivan

Slovenščina 2008 Založba Krtina
 
Drug drugemu drug Matej Kocjan in Darko Nikolovski

Drug drugemu drug je stripovska rap pripoved o usodah sodobnih beguncev in njihovem begu na varno. Avtorja brez cenenosti načenjata tudi najtežja vprašanja, ki se ob tem porajajo: odnosa do bližnjega, solidarnosti itn.

Slovenščina 2018 Forum Ljubljana
 
Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno Ulrich Beck

Tema te knjige je neznatna predpona “post”. To je ključna beseda našega časa. Vse je “post”. Na “postindustrijo” smo nekaj časa že navajeni. S tem še lahko povezujemo določene vsebine. Pri “postmoderni” pa se že začne vse zabrisovati...

Slovenščina 2009 Založba Krtina
 
Družbena amnezija: kritika sodobne psihologije od Adlerja do Lainga Russell Jacoby

Poglavitna odlika pričujoče knjige je ta, da pomaga spoznati kaj je koristno, kaj pa trivialno in sentimentalno pri sodobnem poglabljanju v kulturo in psihologijo.

Slovenščina 1981 Cankarjeva Založba
 
Dvignite se! Stéphane Hessel

V epohi, ki je vse bolj razkosana in razrvana, Hesselove vrstice netijo ogenj zavedanja in nudijo prepotrebno oporo inteligibilni, emotivno zreli drži odgovornega državljana. Stéphana Hessela slovenski bralec prepoznava kot enega tvorcev Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki s človeškim dostojanstvom in z dramljenjem zavesti o neodtujljivih pravicah na čelu dviguje prapor svobode, pravičnosti in, ne nazadnje, sporočila miru.

Slovenščina 2011 Zbirka Sanje
 
Džamija Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 40, 2004, št. 1-2: več avtorjev

Zlo je znova na delu. Če naj verjamemo tistim, ki ga beležijo okoli nas. Zdaj je udarilo že bližje Evropi, v prav tisto obljubljeno “federacijo,” kamor ravnokar vstopamo. Španski “11.

Slovenščina 2004 Aristej
 
Economic justice and democracy Robin Hahnel

Ta knjiga je posledica skoraj 40-letnih prizadevanj za progresivne socialne spremembe, za katere sem se boril kot ekonomist in aktivist.

Angleščina 2005 Routledge Taylor& Francis Group
 
Edvard Kardelj Jak Koprivc, Ante Makhota, Tomislav Pušek

Kardelj je propagiral boj proti kapitalizmu, imperializmu, parlamentarnim demokracijam in podpiral Stalinovo politiko in politični sistem Sovjetske zveze.  Bil je najvišji in najvplivnejši funkcionar Zveze komunistov Slovenije (KPS) in Zveze komun

Slovenščina 1979 Časopisno in grafično podjetje DELO
 
Ekonomika nedolžne prevare: Resnica našega časa John Kenneth Galbraith

Živahna polemika opozarja na vrzel med tako imenovano konvencionalno modrostjo in stvarnostjo, na naraščajočo prepletenost zasebnega in javnega sektorja, na prikrite interese pozameznikov in institucij.

Slovenščina 2004 Mladina
 
Ekran-Intervju s slovenskim filmom Ekran, letnik LVI, 2019/2020: več avtorjev

Na nedavnem festival kratkega filma FeKK v Ljubljani si je bilo mogoče ogledati kratek programskim sklop kompilacijski filmčkov s spletnega portala Memory Hole.

Slovenščina 2020 Slovenska kinoteka
 

Strani