Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Polemics Alain Badiou

Polemics is a series of brilliant political reflections, demolishing established opinion and dominant propaganda to reorient our understanding of events from the Kosovo and Iraq wars to the Paris Commune and the Cultural Revolution.

Angleščina 2011 Verso
 
Politično osveščanje Slovenk Ivka Križnar

Avtorica zajema dogodke pred prvo svetovno vojno oz.

Slovenščina 1984 Delavska enotnost
 
Politics and History Louis Althusser

Inovativen marksistični filozof nam predstavlja edinstveno vrednotenje glavnih političnih teoretikov.

Angleščina 2007 Verso
 
Politika kot poklic Več avtorjev

Zbornik je izbral in uredil France Adam. V njem so predstavjeni teksti, ki obravnavajo različne vidike profesionalizacije politike, poudarek na odnosu znanost-politika in obravnavanje položaja žensk v politični areni. Zbornik ja razdeljen na tri sklope: Politična profesionalizacija, Znanost v politiki in Ženske v politiki.

Slovenščina 1992 Krt
 
Potencia: Samoživost revolucionarnih bojev Marta Gregorčič

Delo je rezultat antropološkega in sociološkega raziskovanja alternativnih politik samoživosti v Evropi, Latinski Ameriki, Aziji in na Bližnjem Vzhodu in jih vključuje v družboslovno teorijo. Na primeru posameznih revolucionarnih politik pokaže, kdaj so politike samoživosti že alternativna politika obstoječemu kapitalizmu (in njegovim krizam), kaj prinašajo posamezni upori in, ne nazadnje, pa tudi kakšen je njihov politični, ekonomski, okoljski in kulturni pomen za prihodnje generacije.

Slovenščina 2011 *cf
 
Pozdravi iz Babilona: Ameriška subkulturna teoretska scena Več avtorjev

Pričujoči teksti in grafike niso predstavljeni kot tipična kultura in politika proti establišmentu. Prej gre za slabo vest, kritike pa so pogosto usmerjene proti navideznim opozicijam, ki so se integrirale v sistem. Gloda jih strah, da se bo isto zgodilo njim.

Slovenščina 1987 Krt-Knjižnica revolucionarne teorije
 
Pragmatizem in Volja do verovanja William James

Pragmatizem je najbolj znano strogo filozofsko delo ameriškega filozofa in psihologa Williama Jamesa. V njem povzame idejo C. S. Peircea, da je pomen konceptov povezan z njegovimi praktičnimi posledicami, le da tej opredelitvi da drugačno rabo. Če je Peirce sodobni izvor pragmatizma, James pragmatizem umesti na intelektualni zemljevid dobe in ga deloma premesti na področje subjektivnosti. Knjiga je namenjena učiteljem in študentom filozofije, literature, politične teorije in tistim, ki jih zanima, kako kultura osmišlja samo sebe.

Slovenščina 2002 Založba Krtina
 
Praška pomlad Jiři Pelikan

Avtor nenehno izpostavlja vprašanje - kako je mogoče, da borci za pravico, enakost, komunizem po prevzemu oblasti obračajo hrbet revoluciji in nočejo videti novih žgočih problemov v družbi?

Slovenščina 1984 Ljubljana: Borec ; Zagreb: Globus
 
Pravice drugih. Tujci, rezidenti in državljani Seyla Benhabib

Ta knjiga proučuje meje politične skupnosti, tako da se osredotoča na politično članstvo. S političnim članstvom mislim načela in prakse vključevanja tujk in nedomačinov, priseljenk in prišlekov, beguncev in iskalk azila v obstoječe politične skupnosti.

Slovenščina 2010 Založba Krtina
 
Pravičnost kot poštenost, reformulacija John Rawls

Ob 10. obletnici Rawlsove smrti se mnoštvu jezikov, ki premorejo prevod vsaj ene njegove knjige, pridružuje tudi slovenščina. Pravičnost kot poštenost je izšla tik pred njegovo smrtjo (2001) in ponuja revidirano skrčeno predstavitev glavnih argumentov njegovega celotnega opusa, ki je nastala ob predavateljskem delu v avtorjevi visoki starosti.

Slovenščina 2011 Založba Krtina
 
Pravni položaj žene i ujedinjene nacije – Doktorska disertacija Dr. Vida Čok

Razlozi prilaženja studiji o pravnom položaju žene u sistemu Ujedinjenih nacija.

Hrvaščina 1960 samozaložba
 
Pravni položaj žene i ujedinjene nacije – Razmatranja sa stanovišta međunarodnog i uporednog prava Dr. Vida Čok

Razlozi prilaženja studiji o pravnom položaju žene u sistemu Ujedinjenih nacija.

Hrvaščina 1963 Institut za uporedno pravo
 
Preživele smo in spominjamo se. Slovenske jetnice v ženskem koncentracijske taborišču Ravensbrück Silvija Kavčič

Nekdanje jetnice nacističnih koncentracijskih taborišč niso bile predmet natančnejših zgodovinopisnih raziskav ne v nekdanji Jugoslaviji ne v samostojni Sloveniji.

Slovenščina 2008 Publicistično društvo ZAK
 
Primer Heidegger: Besede, dejstva, misli Več avtorjev (uredil Uroš Grilc)

Zbornik bralcem nudi vpogled v kontroverzen odnos filozofa Martina Heideggra do fašizma, o čemer se je predvsem v Franciji razvnela goreča diskusija, ki je angažirala nekatera najslovitejša imena sodobne filozofije, dregnila v mnoge nevralgične točke naše sodobnosti in na novo zastavila vrsto načelnih vprašanj.

Slovenščina 1999 Založba Krtina
 
Problemi moderne kritike Pol de Man

Eseji o problematiki književne kritike.

Hrvaščina 1975 Nolit Beograd
 
Profano: Kultura v modernem svetu Gregor Tomc

Avtor Gregor Tomc v svoji študiji kulture v modernem svetu stoji na stališču, da šele sprijaznenje s profanostjo sveta omogoča polno doživljanje življenja na kontinuumu med kulturo in ustvarjalnostjo, tradicijo skupnosti in inovacijo osebe.

Slovenščina 1994 Založba Krtina
 
Proizvajanje zadolženega človeka. Esej o neoliberalnem stanju Maurizio Lazzarato

Ekonomija dolga velikansko večino Evropejcev razlašča na treh področjih: odvzema jim že tako šibko politično moč, ki jim jo je dodelila predstavniška demokracija; odvzema jim vedno večji del bogastva, ki so ga s preteklimi boji iztrgali kapitalistični akumulaciji; predvsem pa jim odvzema prihodnost, se pravi čas kot odločanje, kot izbiro, kot možnost.

Slovenščina 2012 Maska
 
Quiet Rumours: An Anarcha-Feminist Reader Več avtorjev

Tretja izdaja neprecenljivega anarhističnega vira! Quiet Rumours je fascinanten pogled v intersekcijo anarhizma in feminizma žensk.

Angleščina 2012 AK Press/Dark Star
 
Razmišljanja o revoluciji v Franciji in o ravnanju nekaterih londonskih družb v zvezi s tem dogodkom Sir Edmund Burke

Individualnost ni vključena v njihovo shemo vladavine. Država je vse v vsem. Vsaka stvar se nanaša na produkcijo sile; potem pa se vsaka stvar zanaša na uporabo te sile.

Slovenščina 1989 Krt: Knjižnica revolucionarne teorije
 
Razprava o kolonializmu Aime Cesaire

Razprava o kolonializmu je klasično delo, prvič objavljeno leta 1955, ki je imelo močan vpliv na ljudstva Afrike, Latinske Amerike in Karibov v času osvobajanja izpod kolonialne oblasti. Ko je po skoraj 20 letih izšel angleški prevod, pa je Razprava močno vplivala na gibanje za pravice črncev (Civil Rights, Black Power) in na protivojno gibanje.

Slovenščina 2009 *cf
 

Strani