Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Lesbo 21/22, Politična, socialna in kulturna revija Več avtorjev

Slovenščina 2005 Lezbična sekcija ŠKUC-LL
 
Lezbični glasovi v prvi polovici 20. stoletja Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVI, 2000, št. 11-12: več avtorjev

Ženski boj za družbeno priznanje je vplival tudi na literaturo, ki je v dvajsetih letih 20. stoletja z radikalizacijo tradicionalnega pripovedništva in ustaljenih literarnih prvin doživljala korenite spremembe.

Slovenščina 2000 Aristej
 
Literati proti neliteratom Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVIII, 2002, št. 3-4: več avtorjev

Pričujoča tema v Dialogih se znova dotika statusa intelektualcev v slovenski družbi.

Slovenščina 2002 Aristej
 
Living my Life, Volume 1 Emma Goldman

V knjigi spoznamo življenje ene najbolj razvpitih žensk svojega časa, Emme Goldman, ki je s sedemnajstimi leti prišla iz Rusije v ZDA in po nesrečnem zakonu zabredla v kaos intelektualnih in aktivističnih gibanj, ki so sprožila ameriško socialno revolucijo ob prelomu stoletja.

Angleščina 1970 Dover Publications
 
Lokalno-Lokalno Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVIII, 2002, št. 7-8: več avtorjev

Kdor pregleduje podattke o življenju in delu gledališkega in filmskega Kritika teatrologa Vladimira Kralja (1901-1969) in jih primerja s profili njegovih stanovskih sodobnikov, takoj opazi pri njem neprimerno večjo odprtost, svetovljanstvo in stro

Slovenščina 2002 Aristej
 
Making Mondragon Kathleen King Whyte, William Foote Whyte

Dokler ni Mondragon vzbudil moje pozornosti, sem mislil, da delavske zadruge predstavljajo všečne ideale, ampak imajo malo možnosti, da bi preživele in zrastle na dolgi rok v moderni industrializirani ekonomiji.

Angleščina 1988 Cornell University
 
MALA LITERARNA TEORIJA Matjaž Kmecl

Knjiga je napisana kot pomožni učbenik za pouk književnosti: v pomoč učiteljem in učencem, pa tudi študentom, kadar bi jim bilo treba jasniti ta ali ona vprašanja iz območja poetike ali literarne teorije.

Slovenščina 1996 Založba M & N
 
Managerska revolucija Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVIII, 2010, št. 240: več avtorjev

Managerski realizem.

Slovenščina 2010 Študentska založba
 
Manifest komunističke partije Karl Marx, Friedrich Engels Srbščina (latinica) 1948 Kultura
 
Manifest, 20 let slepote Zgroženi ekonomisti

Deli, združeni v eno knjigo, sestavljajo stališča številnih ekonomistov, ki sicer izhajajo iz zelo različnih teoretskih obzorij in ki nočejo mirno opazovati, kako se ponovno uveljavlja neoliberalna ortodoksija; ti ekonomisti menijo, da je nujno spremeniti paradigmo ekonomskih politik v Evropi. Ekonomisti morajo prevzeti odgovornost do družbe. »

Slovenščina 2012 *cf
 
Mariborska usojenost Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVIII, 2002, št. 5-6: več avtorjev

Besede o uročenosti Maribora niso le osamljena enkratna paradigma kakšnega zagrenjenega prebivalca ali pisca samega, ki je mesto le “stroj za prebivanje” in mu služi, da si naredi “čakanje čim čimbolj znosno” (prav tam).

Slovenščina 2002 Aristej
 
Marksistična formacija: Zgodovina ideoloških aparatov komunističnega gibanja 20. stoletja Lev Centrih

V globalni delitvi dela je imela kraljevina Jugoslavija mesto periferije evropske polperiferije, ki so jo sestavljali fašistični državni sistemi. Podrejeni položaj v kapitalistični svetovni ekonomiji je določal naravo konfliktov med jugoslovanskimi elitami, katerih težišče je bil spor med fašističnim (centralističnim) in katoliškim (avtonomističnim) modelom korporativizma.

Slovenščina 2011 *cf
 
Marksizam i jezuitizam Nikola Milošević Srbščina (latinica) 1986 Beograd
 
Marksizam i ljudska jedinka Adam Šaf Srbščina (latinica) 1967 Nolit
 
Marksizam: Aktuelni problemi marksizma Anri Lefevr Slovenščina 1973 Beogradski izdavačko-grafički zavod
 
Marx Engels Izbrana dela I Karl Marx, Friedrich Engels

Slovenščina 1969 Cankarjeva Založba
 
Meje uma Rolf-Peter Horstmann

Slovenščina 2009 Založba Krtina
 
Memoirs of a Revolutionist Peter Kropotkin

Prince Peter Alexeivich Kropotkin (1842-1921) se je rodil v bogati družini veleposestnikov. Služil je na carjevem dvoru, kasneje pa je svoje življenje posvetil nenasilnemu anarhizmu, revolucionarni alternativi marksizmu. Kot vodilni teoretik njegovega časa je postavil osnove anarhističnim knjigam, pripravil nešteto brošur in govorov in delal na tem, da bi uničil razredno strukturo in promoviral filozofijo kolektivnega delovanja.

Angleščina 1999 Dover Publications
 
Mesto žensk Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XLIV, 1995, št. 175: več avtorjev

Skromna država v tem primeru uvaja platonizem, ki je v resnici radikalnejši od Platonovega. Ta je v Državi prepovedal lagati obrtnikom, vladarji pa si lahko pridržijo pravico do lepe laži.

Slovenščina 1995 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
 
Metelkova Več avtorjev

Tematska številka je posvečena AKC Metelkova mesto in je izšla ob dvajseti obletnici zasedbe dela kompleksa nekdanje vojašnice. V njej skušajo avtorji in avtorice misliti različne vidike turbulentne metelkovske zgodbe.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 

Strani