Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Just War Howard Zinn

Howard Zinn, ugleden ameriški zgodovinar in Gino Strada, kirurg in ustanovitelj EMERGENCY (italijanska humanitarna organizacija, ki skrbi za rehabilitacijo civilnih žrtev vojn), se strinjata s trditvijo, da je potrebno odpraviti vse vojne.

Angleščina 2005 Edizioni Charta
 
Kafka Robert Crumb, David Zane Mairowitz

Delno biografija Kafkovega življenja, delno stripovska priredba del znamenitega pisatelja. Knjiga, ki je več kot samo učbeniška predstavitev pisatelja. Strip, ki temeljito opiše in oriše Kafkovo življenje in delo

Slovenščina 2009 LUD Literatura
 
Kaj je globalizacije? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo Ulrich Beck

Globalizem novo kompleksnost globalnosti in globalizacije zreducira na eno samo – gospodarsko – dimenzijo, ki jo poleg tega misli linearno, kot nenehno širjenje odvisnosti od svetovnega trga.

Slovenščina 2003 Krtina
 
Kako misliti partizansko umetnost Miklavž Komelj

Knjiga ni zasnovana kot še en pregled partizanske umetnosti, ampak se sprašuje o tem, kako nam umetnost, ki je nastala v revolucionarnem kontekstu slovenskega NOB, omogoča refleksijo o temeljnem razmerju med umetnostjo in političnim – in kako nam lahko nenazadnje pomaga tudi h kritični refleksiji sodobnih umetnostnih praks, ki se opredeljujejo kot politične.

Slovenščina 2009 *cf
 
Kapital in past zadolževanja. Zadružništvo kot alternativa Claudia Sanchez Bajo

Zadruga kot oblika gospodarske organizacije je znana že približno dvesto let.

Slovenščina 2015 Modrijan d.o.o.
 
Karl Marx Karl Korsch

Avtor je v pričujočem delu poskušal marksizem svojega časa očistiti vseh motečih tujkov in ga prikazati v luči izvirnih Marxovih in Engelsovih spoznanj.

Slovenščina 1978 Založba obzorja
 
Karl Marx in svetovna literatura Siegbert Salomon Prawer

Knjiga skuša bralcu predstaviti, kaj je Marx rekel o literaturi v raznih obdobjih svojega življenja...

Slovenščina 1981 Cankarjeva Založba
 
Katolicizem na Slovenskem: socialni koncepti do druge svetovne vojne Srečo Dragoš

Ko se skrajno enostavne razlage podprejo s sredstvi družbene moči, postanejo nevarne. Takrat ne gre več zgolj za predsodke in zmote, ampak za ideologijo, ko se ena resnica vsiljuje na račun drugih.

Slovenščina 1998 Krtina
 
Kiberkultura Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXII, 1994, št. 166-167:več avtorjev

Prenekaterega bralca verjetno že utruja pogosto pisanje o tem, da bo razvoj računalniško-informacijskih temeljito predrugačil njegov življenjski svet. Vendar ga bo res. Vprašajte se, na primer, kje je zdaj vaš bančni depozit.

Slovenščina 1994 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
 
Kitajski kolektivizem in osamljeni posameznik Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 40, 2004, št. 7: več avtorjev

Te mesece naš premislek gotovo kradejo predvolilni boji in politična usoda Slovenije se bo kaj kmalu zopet pisala na novo. Obsedenost desne opozicije, da bi se dokopala do oblasti, je dosegla patološke dimenzije in prešla mero dobrega okusa.

Slovenščina 2004 Aristej
 
Komu Palestina: kriza na Srednjem vzhodu Andrej Novak Slovenščina 1969 Mladinska knjiga
 
Konotacije glasbe Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXV, 1997, št. 185: več avtorjev

Naj začnem z izpraznjeno frazo: glasba govori sama zase. Toda kaj govori in kako? Če sploh govori, kako se umešča v vsakdanji življenjski položaj čutečega in z jezikovno obarvanim komunikacijskim sistemom obdarjenega razumnega bitja?

Slovenščina 1997 Študentska organizacija Univerze v Ljubljani-Študentska založba
 
KONTRAKULTURA Theodore Roszak

Pričujoča knjiga obravnava generacijski propad, upor študentov, gibanje New Left, hipijevsko in psihedelično gibanje, oživljanje okultizma in misticizma, proteste proti vpletenosti Američanov v Vietnamu in odklon mladih do prevzetja ideje tehnološ

Srbščina (latinica) 1978 NAPRIJED
 
Kultura i društvo Herbert Marcuse

Marcusova kritika kapitalistične družbe je bila zelo odmevna med študenskimi gibanji koncem šestdesetih. Teorije, ki jih je podal v sintezi Marxa in Freuda v delu Eros and Civilization, iz leta 1955, in v knjigi One-Dimensional Man, iz leta 1964, so posebej močno vplivale na levičarske frakcije v študenskih gibanjih.

Srbščina (latinica) 1977 Beogradski izdavačko-grafički zavod
 
Kultura i komunikacija Edmund Lič Srbščina (latinica) 1983 Prosveta
 
Kultura novega kapitalizma Richard Sennett

Avtor prikazuje, kako te spremembe vplivajo na vsakdanje življenje – kako se spreminja delovna etika, kako nova prepričanja o vrednosti in nadarjenosti zamenjujejo stare rokodelske vrednote; kako “prikazen nekoristnosti” preganja strokovnjake in ročne delavce; kako se podira meja med porabniško in politično sfero. Sennett pokaže, kako je model nove ekonomije ustvaril nove družbene in čustvene travme.

Slovenščina 2008 *cf
 
Kulturna diagnoza Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 41, 2005, št. 9: več avtorjev

Slovenija je v letu 2012 skupaj s Portugalsko povabljena k organiziciji programa Evropske kulturne prestolnice (EPK).

Slovenščina 2005 Aristej
 
Kulturna diagnoza/knjiga Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik 43, št. 1-2, 2007: več avtorjev

V sodobni evropski literature bi kljub vedno novim vročicam, ki pretresajo razprave o etosu literarnega obrata (spomnimo se samo na nedavne kontroverzne polemike ob Grassovem samorazkritju svoje mladeniške zgodbe iz časov nacizma), le s težavo lah

Slovenščina 2007 Aristej
 
Kupčija v Potsdamu Charles L. Mee

Knjiga opisuje dogajanja na Postdamski koferenci in poskuša razložiti zakaj se je le-ta »ponesrečila«.

Slovenščina 1976 Mladinska knjiga
 
Legislative theatre: Using performance to make politics Augusto Boal

Gledališče zatiranih (Theatre of the oppressed) je gledališka metoda, ki jo je v 60. letih v Braziliji razvil Augusto Boal (1931-2009), kasneje pa se je razširila v Evropo in drugod po svetu.

Angleščina 1998 Routledge
 

Strani