Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Islam in Bližnji vzhodi Več avtorjev

Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti Islam in Bližnji vzhodi podaja vpogled v sodobne teorije, ki prevevajo politično, družbeno in kulturno realnost islama in imenu navkljub od nas še kako oddaljenega Bližnjega vzhoda.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 
Iz totalnih ustanov med ljudi Več avtorjev

Časopis za kritiko znanosti v tokratni številki Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi prinaša splet dokumentarnih in akcijskih raziskav, poročil, potopisa in znanstvenih člankov o problemih dezinstitucionalizacije v Sloveniji.

Slovenščina 2012 Študentska založba
 
Izbrani spisi Noam Chomsky

Izbrani spisi Noama Chomskega (1928) prinašajo prerez njegovega strokovno-znanstvenega, publicističnega in aktivističnega delovanja zadnjih 50 let. Izbor je skušal zajeti čim več področij, na katerih se je Chomsky uveljavil in postal svetovna avtoriteta: v njih premišljuje o lingvističnih, psiholoških, moralno-etičnih, svetovnonazorskih, medijsko-propagandnih in gospodarko-političnih vprašanjih.

Slovenščina 2011 Modrijan
 
Izbrani spisi Louis Althusser

Knjiga vsebuje poleg ponatisa dveh že skorajda dvajset let razprodanih in močno iskanih klasičnih Althusserjevih spisov »Ideologija in ideološki aparati države« in »Lenin in filozofija« še nove, doslej v slovenščini neobjavljene spise, med njimi š

Slovenščina 2000 *cf
 
Izguba sveta Časopis za kritiko znanosti

O današnjem času lahko zatrdimo, da se je bistvo človeške eksistence prekrilo z anksiozno ugotovitvijo, po kateri se je vse trdno utekočinilo oziroma vsa stalnost je ostala brez trdnih tal – prav temu fenomenu dajemo naslov Izgube sveta.

Slovenščina 2012 Študentska založba
 
Just War Howard Zinn

Howard Zinn, ugleden ameriški zgodovinar in Gino Strada, kirurg in ustanovitelj EMERGENCY (italijanska humanitarna organizacija, ki skrbi za rehabilitacijo civilnih žrtev vojn), se strinjata s trditvijo, da je potrebno odpraviti vse vojne.

Angleščina 2005 Edizioni Charta
 
Kafka Robert Crumb, David Zane Mairowitz

Delno biografija Kafkovega življenja, delno stripovska priredba del znamenitega pisatelja. Knjiga, ki je več kot samo učbeniška predstavitev pisatelja. Strip, ki temeljito opiše in oriše Kafkovo življenje in delo

Slovenščina 2009 LUD Literatura
 
Kaj je globalizacije? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo Ulrich Beck

Globalizem novo kompleksnost globalnosti in globalizacije zreducira na eno samo – gospodarsko – dimenzijo, ki jo poleg tega misli linearno, kot nenehno širjenje odvisnosti od svetovnega trga.

Slovenščina 2003 Krtina
 
Kako misliti partizansko umetnost Miklavž Komelj

Knjiga ni zasnovana kot še en pregled partizanske umetnosti, ampak se sprašuje o tem, kako nam umetnost, ki je nastala v revolucionarnem kontekstu slovenskega NOB, omogoča refleksijo o temeljnem razmerju med umetnostjo in političnim – in kako nam lahko nenazadnje pomaga tudi h kritični refleksiji sodobnih umetnostnih praks, ki se opredeljujejo kot politične.

Slovenščina 2009 *cf
 
Karl Marx Karl Korsch

Avtor je v pričujočem delu poskušal marksizem svojega časa očistiti vseh motečih tujkov in ga prikazati v luči izvirnih Marxovih in Engelsovih spoznanj.

Slovenščina 1978 Založba obzorja
 
Karl Marx in svetovna literatura Siegbert Salomon Prawer

Knjiga skuša bralcu predstaviti, kaj je Marx rekel o literaturi v raznih obdobjih svojega življenja...

Slovenščina 1981 Cankarjeva Založba
 
Katolicizem na Slovenskem: socialni koncepti do druge svetovne vojne Srečo Dragoš

Ko se skrajno enostavne razlage podprejo s sredstvi družbene moči, postanejo nevarne. Takrat ne gre več zgolj za predsodke in zmote, ampak za ideologijo, ko se ena resnica vsiljuje na račun drugih.

Slovenščina 1998 Krtina
 
Komu Palestina: kriza na Srednjem vzhodu Andrej Novak Slovenščina 1969 Mladinska knjiga
 
KONTRAKULTURA Theodore Roszak

Pričujoča knjiga obravnava generacijski propad, upor študentov, gibanje New Left, hipijevsko in psihedelično gibanje, oživljanje okultizma in misticizma, proteste proti vpletenosti Američanov v Vietnamu in odklon mladih do prevzetja ideje tehnološ

Srbščina (latinica) 1978 NAPRIJED
 
Kultura i društvo Herbert Marcuse

Marcusova kritika kapitalistične družbe je bila zelo odmevna med študenskimi gibanji koncem šestdesetih. Teorije, ki jih je podal v sintezi Marxa in Freuda v delu Eros and Civilization, iz leta 1955, in v knjigi One-Dimensional Man, iz leta 1964, so posebej močno vplivale na levičarske frakcije v študenskih gibanjih.

Srbščina (latinica) 1977 Beogradski izdavačko-grafički zavod
 
Kultura i komunikacija Edmund Lič Srbščina (latinica) 1983 Prosveta
 
Kultura novega kapitalizma Richard Sennett

Avtor prikazuje, kako te spremembe vplivajo na vsakdanje življenje – kako se spreminja delovna etika, kako nova prepričanja o vrednosti in nadarjenosti zamenjujejo stare rokodelske vrednote; kako “prikazen nekoristnosti” preganja strokovnjake in ročne delavce; kako se podira meja med porabniško in politično sfero. Sennett pokaže, kako je model nove ekonomije ustvaril nove družbene in čustvene travme.

Slovenščina 2008 *cf
 
Kupčija v Potsdamu Charles L. Mee

Knjiga opisuje dogajanja na Postdamski koferenci in poskuša razložiti zakaj se je le-ta »ponesrečila«.

Slovenščina 1976 Mladinska knjiga
 
Lesbo 21/22, Politična, socialna in kulturna revija Več avtorjev

Slovenščina 2005 Lezbična sekcija ŠKUC-LL
 
Living my Life, Volume 1 Emma Goldman

V knjigi spoznamo življenje ene najbolj razvpitih žensk svojega časa, Emme Goldman, ki je s sedemnajstimi leti prišla iz Rusije v ZDA in po nesrečnem zakonu zabredla v kaos intelektualnih in aktivističnih gibanj, ki so sprožila ameriško socialno revolucijo ob prelomu stoletja.

Angleščina 1970 Dover Publications
 

Strani