Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
MALA LITERARNA TEORIJA Matjaž Kmecl

Knjiga je napisana kot pomožni učbenik za pouk književnosti: v pomoč učiteljem in učencem, pa tudi študentom, kadar bi jim bilo treba jasniti ta ali ona vprašanja iz območja poetike ali literarne teorije.

Slovenščina 1996 Založba M & N
 
Manifest komunističke partije Karl Marx, Friedrich Engels Srbščina (latinica) 1948 Kultura
 
Manifest, 20 let slepote Zgroženi ekonomisti

Deli, združeni v eno knjigo, sestavljajo stališča številnih ekonomistov, ki sicer izhajajo iz zelo različnih teoretskih obzorij in ki nočejo mirno opazovati, kako se ponovno uveljavlja neoliberalna ortodoksija; ti ekonomisti menijo, da je nujno spremeniti paradigmo ekonomskih politik v Evropi. Ekonomisti morajo prevzeti odgovornost do družbe. »

Slovenščina 2012 *cf
 
Marksistična formacija: Zgodovina ideoloških aparatov komunističnega gibanja 20. stoletja Lev Centrih

V globalni delitvi dela je imela kraljevina Jugoslavija mesto periferije evropske polperiferije, ki so jo sestavljali fašistični državni sistemi. Podrejeni položaj v kapitalistični svetovni ekonomiji je določal naravo konfliktov med jugoslovanskimi elitami, katerih težišče je bil spor med fašističnim (centralističnim) in katoliškim (avtonomističnim) modelom korporativizma.

Slovenščina 2011 *cf
 
Marksizam i jezuitizam Nikola Milošević Srbščina (latinica) 1986 Beograd
 
Marksizam i ljudska jedinka Adam Šaf Srbščina (latinica) 1967 Nolit
 
Marksizam: Aktuelni problemi marksizma Anri Lefevr Slovenščina 1973 Beogradski izdavačko-grafički zavod
 
Marx Engels Izbrana dela I Karl Marx, Friedrich Engels

Slovenščina 1969 Cankarjeva Založba
 
Meje uma Rolf-Peter Horstmann

Slovenščina 2009 Založba Krtina
 
Memoirs of a Revolutionist Peter Kropotkin

Prince Peter Alexeivich Kropotkin (1842-1921) se je rodil v bogati družini veleposestnikov. Služil je na carjevem dvoru, kasneje pa je svoje življenje posvetil nenasilnemu anarhizmu, revolucionarni alternativi marksizmu. Kot vodilni teoretik njegovega časa je postavil osnove anarhističnim knjigam, pripravil nešteto brošur in govorov in delal na tem, da bi uničil razredno strukturo in promoviral filozofijo kolektivnega delovanja.

Angleščina 1999 Dover Publications
 
Metelkova Več avtorjev

Tematska številka je posvečena AKC Metelkova mesto in je izšla ob dvajseti obletnici zasedbe dela kompleksa nekdanje vojašnice. V njej skušajo avtorji in avtorice misliti različne vidike turbulentne metelkovske zgodbe.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 
Mi in oni - Nestrpnost na Slovenskem Vesna Leskošek in drugi avtorji ter avtorice

Zbornik je nekakšna "pika na (šele) a" projekta Oblike nestrpnosti v Sloveniji, ki ga je omogočil Varuh človekovih pravic RS in ga vodi profesorica na Fakulteti za socialno delo dr. Vesna Leskošek. Projekt je z otvoritvijo potujoče razstave Jara kača nestrpnosti decembra 2004 sprožil organizirano spremljanje, spominjanje in opominjanje na nestrpnosti in njihove učinke. Zbrana besedila v zborniku pa, kot upa in si želi varuh Matjaž Hanžek, naj bi poskušala pojasniti tisto, kar je razstava nudila na dokumentarni ravni, skupaj pa "dalo dokaj celovit vpogled v teman del narodnega telesa".

Slovenščina 2005 2005
 
Mike Davis Mike Davis

Prebivalstvo slumov se po podatkih UN-HABITAT vsako leto poveča za 25 milijonov. Okoli velemest, na kateri so zrastli prvi slumi, ni več zemlje: zasedle so jo »posebne ekonomske cone« in drugi lukrativni projekti globalnega kapitalizma. Avtor se sprašuje, kaj se bo zgodilo, ko bo ta neformalni urbanizem pljusnil čez rob. Ali so slumi samo vulkani, ki čakajo, da bodo izbruhnili, ali pa se bodo revni spopadli med seboj za neformalne »drobtine« preživetja in se zatekli k samouničujočemu nasilju kot k najvišji stopnji »urbane involucije«?

Slovenščina 2009 *cf
 
Mindful Occupation: Rising up without burning out Več avtorjev

Knjižica je produkt radikalne skupine aktivistov za duševno zdravlje severne amerike.

Angleščina 2012 Occupy Mental Health Project
 
Minima Moralia-Reflections from Damaged Life Theodor Adorno

Times: »Ta knjiga predstavlja klasiko kritičnega mišljenja dvajstega stoletja. Njen prevod v angleški jezik je do sedaj daleč najboljši prevod kakšne knjige o kritični teoriji.«

Angleščina 2005 Verso Books
 
Miselni slogi, Kritični eseji o dobrem okusu Mary Douglas

Knjiga se loteva klasičnega vprašanja: problema družbene določenosti miselnih procesov. Tudi avtoričino izhodišče je klasično: izhaja iz zastavitve, ki jo je postavil Emile Durkheim in po kateri so individualna miselna dejanja možna le v okviru shem ali »predstav«, ki so kolektivne. Avtorica odkriva pomembne subtilnosti v danes že nekoliko grobem Durkheimovem prijemu.

Slovenščina 1999 *cf
 
Mišljenje revolucije Gajo Petrović

Prvi in drugi Petrovićevi knjigi (Filozofija in marksizem, Filozofija in revolucija) sledi še tretja z naslovom Mišljenje revolucije, Od ontologije do filozofije politike.

Hrvaščina 1978 NAPRIJED
 
Modeli demokracije David Held

V knjigi Modeli demokracije se vzpostavlja premislek demokracije

Slovenščina 1989 Univerzitetna konferenca ZSMS
 
Modern Slavery. Beginners Guides Kevin Bales, Zoe Trodd, Alex Kent Williamson

Suženjstvo je ilegalno v vseh državah sveta in prepovedano z mednarodnim pravom. Kljub temu pa je danes v svetu več kot 27 milijonov sužnjev, več kot kdajkoli v zgodovini.

Angleščina 2009 Oneworld Publications
 
Na trdna tla: brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja Rajko Muršič in drugi avtorji ter avtorice

Gre za svežo knjižno publikacijo z naslovom Na trdna tla avtorja dr. Rajka Muršiča, ki jo je ob pomoči Urada RS za mladino izdala Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon. Knjiga prinaša rezultate raziskave, ki so jo na terenu opravili akterji in akterke nevladja mladinskega polja oziroma, uradno, nevladnega dela mladinskega sektorja, strokovno pa jih je povzel in interpretiral eden vodilnih kulturnih antropologov pri nas, že omenjeni Rajko Muršič.

Slovenščina 2012 Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB)
 

Strani