Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Seznam knjig

Naslov Avtor Opis Jezik Izdano Založba
Grafiti in street art Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVI, 2008, št. 231-232: več avtorjev

Zanimivo je, da so teoretiki in praktiki, ki so razpravljali o novem, nastajajočem se urbanem prostoru v devetdesetih letih dvajsetega stoletja v Indiji, ta prostor razumevali kot “vse hitrejši tempo občutij,” ki so posredovana skozi nove oblike m

Slovenščina 2008 Študentska založba
 
Haiderjev show Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXVIII, 2000, št. Politikon 2: Klaus Ottomeyer

Robin Hood ima v Avstriji seveda polne roke dela. Povojna Avstrija je imela še mnoge značilnosti fevdalizma in stanovske države. Mnogokrat grajani črno-rdeči proporcionalni sistem je v resnici obstajal in še obstaja.

Slovenščina 2000 Študentska založba
 
Hopes and Prospects Noam Chomsky

Delo nam razkriva grožnje in pričakovanja, ki smo jim priča v zgodnjem enaindvajsetem stoletju.

Angleščina 2010 Penguin Books
 
Howard Zinn on Democratic Education Howard Zinn, Donaldo Macedo

Howard Zinn opozarja na pomanjkljivosti v učbenikih in v učilnicah na splošno. V knjigi išče različne možnosti, kako bi izboljšali šolski sistem. Zinn meni, da se v šolah ne razvija dovolj sposobnost kritičnega mišljenja.

Angleščina 2005 Paradigm Publishers
 
Humanistika v Mariboru Dialogi revija za kulturo in družbo, letnik XXXVI, 2000, št. 9-10: več avtorjev

Humanistične vede ali latinsko studia humanitatis- filozofija, teologija, pshihologija, sociologija, zgodovina, leposlovje, likovna umetnost, filologija, retorika… - prekrivajo, grobo rečeno, dve področje: polje vednosti, hkrati pa predstavljajo n

Slovenščina 2000 Aristej
 
Humanizing the economy John Restakis

Bil je 30. november 1999. Več sto ljudi se je pojavilo na tihih ulicah blizu kongresnega centra v Seattlu in prevzelo nadzor nad ključnimi prometnimi potmi v mestu. Hitro so se v mesto pričeli stekati tudi protestniki iz preostalih delov mesta.

Angleščina 2010 New Society Publishers
 
Igmanci Živojin Gavrilović

Monumentalno delo pisatelja Gavrilovića je posvečeno pohodu Prve proletarske brigade v januarju 1942. leta. Ta igmanski snežni pejsaž, ti ljudje v partizanski koloni, navadni, vsakdanji ljudje, a vendar heroji, vse to ostaja nepozaben dokument NOB-ju. Roman, hkrati dokument in pripoved, je bil 1981 nagrajen z nagrado zveznega odbora NOV Jugoslavije »Četrti julij«.

Slovenščina 1982 Prešernova družba v Ljubljani
 
Ilegalčki – vojna Ljubljana 1941 - 1945 Več avtorjev (uredili Milena Štrajnar in Tanja Velagič)

Ilegalčki so bili otroci partizanov in aktivistov Osvobodilne fronte. Njihovi starši so zaradi nevarnosti kompromitiranja morali zapustiti Ljubljano, 
ali pa so otroci ostali sami, ko so starše ubili ali jih poslali v taborišča, sorodnikov pa niso imeli ali le-ti niso mogli poskrbeti zanje.

Slovenščina 2004 Društvo ZAK
 
Imperij Antonio Negri, Michael Hardt

Knjiga Imperij italijanskega političnega filozofa Antonija Negrija in ameriškega literarnega teoretika Michaela Hardta je delo, ki razvnema bogate intelektualne razprave v akademskih in aktivističnih skupnostih. Interdisciplinarno delo, ki je ustvarjalna sinteza in dovršitev številnih filozofskih in teoretskih tokov, analizira nastajajočo politično obliko svetovnega trga.

Slovenščina 2002 Študentska založba Ljubljana
 
In Theory. Nations, Classes, Literatures Aijaz Ahmad

Kontroverzen in priznani napad na diskurz postkolonializma.

Angleščina 2008 Verso
 
Indija, dežela protislovnih strasti Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVI, 2008, št. 234: več avtorjev

Številne avtorje, ki v svojih potopisih ali analizah obravnavajo Indijo, lahko zalotimo, kako reproducirajo predstavo o brezbrižnem, pasivnem in usodo vdanem Hindujcu ali Hindujki, ki se ne upre zatiranju, se podreja težkim pogojem življenja in po

Slovenščina 2008 Študentska založba
 
InExActArt: The Autopoietic Theatre of Augusto Boal Birgit Fritz

Živimo v svetu, kjer se novice širijo s svetlobno hitrostjo. Pogosto si želimo, da bi lahko posredovali v situacijah, o katerih poslušamo vsak dan.

Angleščina 2012 ibidem-Verlag
 
Interventions Noam Chomsky

Noam Chomsky pravi, da izzvati oblast ne pomeni zgolj priložnosti, ampak je odgovornost. Chomsky že več let piše eseje za The New York Times Syndicate z enim samim namenom: izzvati oblast in razkriti globalne posledice ameriške politike in vojaških svetovnih akcij.

Angleščina 2007 City Lights Book
 
Iskanje Spinoze Antonio Damasio

Slovenščina 2008 Založba Krtina
 
Islam in Bližnji vzhodi Več avtorjev

Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti Islam in Bližnji vzhodi podaja vpogled v sodobne teorije, ki prevevajo politično, družbeno in kulturno realnost islama in imenu navkljub od nas še kako oddaljenega Bližnjega vzhoda.

Slovenščina 2013 Študentska založba
 
iYA BASTA! Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letnik I, št. Politikon 2 : več avtorjev

Ekonomska globalizacija ustvarja bogastvo, vendar le za elite, ki profitirajo od konsolidacije, združevanja, globalne tehnologije in finančne aktivnosti (umetno napihovanje valute) v tem kazino kapitalizmu.

Angleščina 2003 Študentska založba
 
Iz totalnih ustanov med ljudi Več avtorjev

Časopis za kritiko znanosti v tokratni številki Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi prinaša splet dokumentarnih in akcijskih raziskav, poročil, potopisa in znanstvenih člankov o problemih dezinstitucionalizacije v Sloveniji.

Slovenščina 2012 Študentska založba
 
Izbrani spisi Noam Chomsky

Izbrani spisi Noama Chomskega (1928) prinašajo prerez njegovega strokovno-znanstvenega, publicističnega in aktivističnega delovanja zadnjih 50 let. Izbor je skušal zajeti čim več področij, na katerih se je Chomsky uveljavil in postal svetovna avtoriteta: v njih premišljuje o lingvističnih, psiholoških, moralno-etičnih, svetovnonazorskih, medijsko-propagandnih in gospodarko-političnih vprašanjih.

Slovenščina 2011 Modrijan
 
Izbrani spisi Louis Althusser

Knjiga vsebuje poleg ponatisa dveh že skorajda dvajset let razprodanih in močno iskanih klasičnih Althusserjevih spisov »Ideologija in ideološki aparati države« in »Lenin in filozofija« še nove, doslej v slovenščini neobjavljene spise, med njimi š

Slovenščina 2000 *cf
 
Izguba sveta Časopis za kritiko znanosti

O današnjem času lahko zatrdimo, da se je bistvo človeške eksistence prekrilo z anksiozno ugotovitvijo, po kateri se je vse trdno utekočinilo oziroma vsa stalnost je ostala brez trdnih tal – prav temu fenomenu dajemo naslov Izgube sveta.

Slovenščina 2012 Študentska založba
 

Strani