Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Dialogi-Jezik je viselDialogi-Jezik je visel

  • Dialogi revija za kulturo in družbo
  • letnik 52
  • št. 7-8
  • 2016: več avtorjev
Leto izdaje: 2016
Založba: Aristej
Jezik: Slovenščina
Število strani: 316
Na voljo?
 

Opis: 

Okvirna zamisel za to tematsko številko Dialogov se je porodila na predlanskem družabnem srečanju skupine slovenistov. Generacija, ki se je vpisala na ljubljansko slavistiko jeseni 1977, leto po tem, ko je njihov professor slovenskega knjižnega jezika Jože Toporišič prvič izdal svojo Slovensko slovnico in ko so že izhajali posamezni zvezki Slovarja slovenskega knjižnega jezika, se na Cankarjevem Rožniku tradicionalno srečuje vsako pomlad.

 

Knjige avtorja

Dialogi-Alma M. Karlin: Identitete, pisanje, recepcija
Dialogi-Ideologije superjunakov
Dialogi-Kulturni sistem
Dialogi-Dobri nameni in cesta v pekel
Dialogi-Položaj filozofije v javnem prostoru danes
Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980
Dialogi-Umetnost in politika
Dialogi-(Ne)odgovorna znanost
Dialogi-Kriptovalute
Dialogi-Gledališče oseb z ovirami