Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980

  • Dialogi revija za kulturo in družbo
  • letnik 55
  • št. 1-2
  • 2019: več avtorjev
Leto izdaje: 2019
Založba: Aristej
Jezik: Slovenščina
Število strani: 270
Na voljo?
 

Opis: 

Dogajanje na področju kratke zgodbe v slovenskem literarnem prostoru je pestro. Ko se pričela zbirati gradivo za to tematsko številko Dialogov, sem naštela več kot 60 avtoric in avtorjev rojenih po letu 1980, ki v zadnjih dveh desetletjih redno ali občasno objavljajo svoje zgodbe v revijah in knjigah. /…/ V začetku novega tisočletja je na teh temeljih in v literarnem okolju, ki je izrazito nenaklonjeno, kratka zgodoba v svojem popolnem razcvetu.

 

Knjige avtorja

Dialogi-Alma M. Karlin: Identitete, pisanje, recepcija
Dialogi-Ideologije superjunakov
Dialogi-Kulturni sistem
Dialogi-Dobri nameni in cesta v pekel
Dialogi-Položaj filozofije v javnem prostoru danes
Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980
Dialogi-Umetnost in politika
Dialogi-(Ne)odgovorna znanost
Dialogi-Kriptovalute
Dialogi-Gledališče oseb z ovirami