Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Dialogi-Umetnost in politikaDialogi-Umetnost in politika

  • Dialogi revija za kulturo in družbo
  • letnik 54
  • št. 11-12
  • 2018: več avtorjev
Leto izdaje: 2018
Založba: Aristej
Jezik: Slovenščina
Število strani: 176
Na voljo?
 

Opis: 

Namesto prizadevanj po sprememembi temeljev družbe, ki so bile izrazite tudi v umetniških gibanjih šestdesetih in sedemdesetih let, je neoliberalna ideologija odprla vprašanja poblagovljenja umetnosti, kar pomeni, da se učinek umetniškega dela ne sodi več po njegov estetski, pač pa tržni vrednosti. V tem procesu reduciranja kulture in umetnosti na blago so odigrale največjo vlogo kulturne industrije v Veliki Britaniji, ki so v osemdesetih letih zamajale tradicionalno pojmovanje kulture in umetnosti, saj je kulturna politika začela utemeljevati na njenih ekonomskih potencialih, kot pomemben katalizator gospodarskega razvoja.

 

Knjige avtorja

Dialogi-Alma M. Karlin: Identitete, pisanje, recepcija
Dialogi-Ideologije superjunakov
Dialogi-Kulturni sistem
Dialogi-Dobri nameni in cesta v pekel
Dialogi-Položaj filozofije v javnem prostoru danes
Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980
Dialogi-Umetnost in politika
Dialogi-(Ne)odgovorna znanost
Dialogi-Kriptovalute
Dialogi-Gledališče oseb z ovirami