Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

ČKZ-Managerska revolucijaČKZ-Managerska revolucija

  • ČKZ
  • domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVIII
  • 2010
  • št. 240: več avtorjev
Leto izdaje: 2010
Založba: Študentska založba
Jezik: Slovenščina
Število strani: 233
Na voljo?
 

Opis: 

Managerski realizem. Naslovu navkljub namen pričujočega spisa ni filozofska razdelava pojma “realnega,” ampak prikaz, analiza in poskus kritike nečesa navidezno bistveno preprostejšega: govoriti namreč nameravam o managerskem realizmu, za katerega se zdi, da dandanes v našem času in prostoru, se pravi bolj ali manj temu, čemur se pravi Zahod, prevladuje v realnosti (tako psihološki kot sociološki, predvsem pa ekonomsko-organizacijski in, kar je ravno zastavek pričujočega spisa, politični) vsakršne institucije, organizacije, društva ali združenja, ne glede na njem smoter ali poreklo.

 


ČKZ

 

Knjige avtorja

ČKZ-iYA BASTA!
ČKZ-Zaton Prometejeve dobe
ČKZ-Politični marketing
ČKZ-Haiderjev show
ČKZ-Nevroznanost, nevroetika in nevrodružba
ČKZ-Čustva
ČKZ-Managerska revolucija
ČKZ-Osvobajanje Iraka
ČKZ-Evroorientalizem/ (z)nova medicina
ČKZ-Indija, dežela protislovnih strasti