Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

ČKZ-Nevroznanost, nevroetika in nevrodružbaČKZ-Nevroznanost, nevroetika in nevrodružba

  • ČKZ
  • domišljijo in novo antropologijo letnik XXXIX
  • 2011
  • št. 246: več avtorjev
Leto izdaje: 2011
Založba: Študentska založba
Jezik: Slovenščina
Število strani: 234
Na voljo?
 

Opis: 

Silovit napredek nevroznanosti ne odpira le novih dilem praktične etike (torej etike raziskovanja, zdravljena in izboljševanja človeških možnosti), temveč na novo zastavlja in osvetljuje tudi prastara vprašanja klasične moralne filozofije. Nevroznanost etike je veja nevroetike, ki se osredinja na filozofske probleme povezane s svobodno voljo in determinizmom, moralno odgovornostjo, avtonomijo, osebno identiteto, zavestjo, odločanjem itd. Eden največjih in najpomembnejših izzivov za moralne pa je že od nekdaj vprašanje, na čem temeljijo in od kod izvirajo moralna načela, vrednote in norme, in prav temu vprašanju namenjajo nevroznanstveniki v zadnjem času še posebno pozornost. Žal mnogi med njimi (večina nehote, nekateri pa tudi zavestno) spregledajo dejstvo, da gre predvsem za filozofsko vprašanje in da torej odgovor nanj zahteva dobro poznavanje in razumevanje relevantnih filozofskih konceptov in pristopov.

 


ČKZ

 

Knjige avtorja

ČKZ-iYA BASTA!
ČKZ-Zaton Prometejeve dobe
ČKZ-Politični marketing
ČKZ-Haiderjev show
ČKZ-Nevroznanost, nevroetika in nevrodružba
ČKZ-Čustva
ČKZ-Managerska revolucija
ČKZ-Osvobajanje Iraka
ČKZ-Evroorientalizem/ (z)nova medicina
ČKZ-Indija, dežela protislovnih strasti