Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

ČKZ-Osvobajanje IrakaČKZ-Osvobajanje Iraka

  • ČKZ
  • domišljijo in novo antropologijo letnik XXXVIII
  • 2010
  • št. 239: več avtorjev
Leto izdaje: 2010
Založba: Študentska založba
Jezik: Slovenščina
Število strani: 219
Na voljo?
 

Opis: 

Irak je specifična arabska (bližnjevzhodna) država in ta specifičnost je vplivala (in vpliva) na njegovo zunanjo politiko. Vzpostavljen je bil umetno in z združitvijo različnih etničnih in religijskih skupnosti, ta populacijska heterogenost pa je vplivala na proces oblikovanja identitete države in posledično zunanjo poltiko. Irak je tudi država, ki ima specifičen in kompleksen geografski položaj, saj meji na različne etnično-kulturne in politične svetove: po eni strani meji na arabske države (revnejše ina zahodu in naftno bogate zalivske države na jugu), po drugi strani pa na nearabsko Turčijo na severu in Iran na vzhodu. Nenazadnje je Irak skozi večji del svoje zgodovine kazal izrazito željo po neodvisnosti od zunanjega vmešavanja. Te tri specifike tvorijo determinante, ki so določale zunanjo politiko Iraka, zato mora analiza iraške zunanjepolitične dejavnosti temeljiti na njihovi opredelitvi. 

 


ČKZ

 

Knjige avtorja

ČKZ-iYA BASTA!
ČKZ-Zaton Prometejeve dobe
ČKZ-Politični marketing
ČKZ-Haiderjev show
ČKZ-Nevroznanost, nevroetika in nevrodružba
ČKZ-Čustva
ČKZ-Managerska revolucija
ČKZ-Osvobajanje Iraka
ČKZ-Evroorientalizem/ (z)nova medicina
ČKZ-Indija, dežela protislovnih strasti