Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Dialogi-Stigmatizacija, identitetne politike in podreditvena razmerjaDialogi-Stigmatizacija, identitetne politike in podreditvena razmerja

  • Dialogi revija za kulturo in družbo
  • letnik 44
  • št. 10
  • 2008: več avtorjev
Leto izdaje: 2008
Založba: Aristej
Jezik: Slovenščina
Število strani: 226
Na voljo?
 

Opis: 

Goffman se omejuje predvsem na tisti del procesa stigmatizacije, ki se izraža v medosebni interakciji in v odnosu stigmatizirane osebe do same sebe. O strukturnih izvorih stigmatizacije, o njeni vlogi v vzpostavljanju in ohranjanju gospostvenih razmerij eksplicitno ne govori, vendar nedvoumno izhaja iz teze, da se medosebne interakcije vselej dogajajo v širšem družbenem kontekstu-eno od ključnih vlog v medosebni interakciji namreč pripisuje socialni kategorizaciji.  

 

Knjige avtorja

Dialogi-Stigmatizacija, identitetne politike in podreditvena razmerja
Dialogi-Koncept časti in spolna neenakost
Dialogi-Pravo
Dialogi-Kitajska literatura
Dialogi-Slovenska mitologija
Dialogi-Medijska cenzura v Sloveniji
Kulturna diagnoza/knjiga
Motiv samote v Li Baijevi poeziji
Promocija mesta in kulture
Se dramatiku zlo res jebe?