Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

Dialogi-Stigmatizacija, identitetne politike in podreditvena razmerjaDialogi-Stigmatizacija, identitetne politike in podreditvena razmerja

  • Dialogi revija za kulturo in družbo
  • letnik 44
  • št. 10
  • 2008: več avtorjev
Leto izdaje: 2008
Založba: Aristej
Jezik: Slovenščina
Število strani: 226
Na voljo?
 

Opis: 

Goffman se omejuje predvsem na tisti del procesa stigmatizacije, ki se izraža v medosebni interakciji in v odnosu stigmatizirane osebe do same sebe. O strukturnih izvorih stigmatizacije, o njeni vlogi v vzpostavljanju in ohranjanju gospostvenih razmerij eksplicitno ne govori, vendar nedvoumno izhaja iz teze, da se medosebne interakcije vselej dogajajo v širšem družbenem kontekstu-eno od ključnih vlog v medosebni interakciji namreč pripisuje socialni kategorizaciji.  

 

Knjige avtorja

Dialogi-Alma M. Karlin: Identitete, pisanje, recepcija
Dialogi-Ideologije superjunakov
Dialogi-Kulturni sistem
Dialogi-Dobri nameni in cesta v pekel
Dialogi-Položaj filozofije v javnem prostoru danes
Dialogi-Petdeset izbranih kratkih zgodb avtorjev in avtoric rojenih po letu 1980
Dialogi-Umetnost in politika
Dialogi-(Ne)odgovorna znanost
Dialogi-Kriptovalute
Dialogi-Gledališče oseb z ovirami