Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

ImperijImperij

  • Antonio Negri
  • Michael Hardt
Leto izdaje: 2002
Založba: Študentska založba Ljubljana
Jezik: Slovenščina
Število strani: 390
Na voljo?
 

Opis: 

Knjiga Imperij italijanskega političnega filozofa Antonija Negrija in ameriškega literarnega teoretika Michaela Hardta je delo, ki razvnema bogate intelektualne razprave v akademskih in aktivističnih skupnostih. Interdisciplinarno delo, ki je ustvarjalna sinteza in dovršitev številnih filozofskih in teoretskih tokov, analizira nastajajočo politično obliko svetovnega trga. Predstavlja pronicljivo kritiko obstoječega, ki črpa iz najimenitnejših (heretičnih) tradicij delavskih, antikolonialnih, antipatriarhalnih in kontrakulturnih gibanj, iz tradicij, ki so zavrgle etatistični gen in izpostavile kolektivno samokonstitucijo sveta. Imperij omogoča misel in delovanje zunaj hladnovojne izbire med kapitalističnimi oligarhijami in socialističnimi birokracijami. Je knjiga za vse tiste, ki zagovarjajo globalizacijo brez komande, oblasti in dominacije, pa naj ta temelji na Bogu, gospodarju, človeku ali kapitalu.

 

Knjige avtorja

Delavci in država. Gospostvo in sabotaža. Marx onkraj Marxa
Imperij