Knjižnica tete Rose

družbeno-angažirana, uporniška in radikalna literatura

AdornoAdorno

  • Martin Jay
Leto izdaje: 1991
Založba: Založba Krtina
Jezik: Slovenščina
Število strani: 151
Na voljo?
 

Opis: 

Če se danes ozremo nazaj in pogledamo, kaj je bilo najbolj prodornega in hkrati najbolj aktualnega v kritični teoriji družbe, gotovo še posebej izstopa ime Theodorja W. Adorna, ki ga od ostalih predstavnikov te šole loči neka nepopustljivost, ki mu ni dovoljevala dajanja preprostih enoznačnih odgovorov. Adornov esejističen, težko ujemljiv način mišljenja predstavlja glavno oviro pri prisvajanju njegove misli. Jayev prikaz poskuša zadostiti ravno tej potrebi po nekakšnem uvodu. Odlikuje se po vsestranskem pristopu in osvetli tako filozofski kot sociološki, psihoanalitični in glasbeno teoretski moment Adornove misli.